Important opositors: correcció errades convocatòria oposicions