INFORMACIÓ IMPORTANT:JUSTIFICACIÓ D’ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT DEL PERSONAL DOCENT DELS CENTRES I SERVEIS EDUCATIUS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.

En data d’avui el Departament rectifica i ens comunica que la justificació d’absències per motius de salut del personal docent serà de 15 hores per curs i no de les 9 hores, que alguns serveis territorials han enviat a les direccions dels centres, interpretant que es tractava de la part proporcional corresponent a aquest curs escolar.