Última hora nòmina del mes de juliol

L’article 18.2 dels Presupuestos Generales del Estado per a aquest any estableix que:

“En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.”

Per tant, i malgrat ser del tot insuficient ja que representa la recuperació d’una mínima part del que ha significat la congelació salarial que hem patit al llarg dels darrers anys, això es traduirà en un increment salarial de l’1 % que s’aplicarà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2017.

A la nòmina d’aquest mes de juliol està previst el pagament de l’1% d’increment a la nòmina d’aquest mes, amb efectes retroactius a 1 de gener. que oscil·larà depenent del salari entre 160 € a 270 € .

Los comentarios están cerrados.