Instrucció 4/2012 de 15 d’octubre sobre compactació de la reducció de jornada per cura d’un fill menor de 6 anys