INTERINS DOCENTS UGT EXIGEIX NEGOCIACIÓ ARA

UGT ha exigit al ministre d’Educació la convocatòria de la Taula Sectorial del Personal Docent de nivells no universitaris per abordar, entre altres qüestions, un nou sistema d’ingrés a la Funció Docent que permeti el compliment de l’Acord subscrit entre les organitzacions sindicals més representatives de la Funció Pública (UGT, CCOO i CSI-F) i el Govern, el passat 29 de març.
El ministre d’Hisenda i Funció Pública és el garant del compliment de l’acord i hauria d’exigir que els ministeris afectats, entre els quals es troba el d’Educació, iniciessin les negociacions amb les organitzacions sindicals en cada àmbit sectorial, per a articular els procediments selectius corresponents.
Lluny d’això, el Govern introdueix en l’Avantprojecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017, una novetat que, de complir literalment, limitaria a un màxim de tres anys el nomenament d’un funcionari interí, excepte en l’àmbit de la Universitat ( on per cert hi ha pocs funcionaris interins, però molts treballadors en precari), ni en aquells treballadors les condicions es regulen en la Llei de Ciència i Recerca.
Amb la inclusió d’aquest paràgraf, el Govern Estatal compromet el funcionament del sistema de contractació dels funcionaris interins docents, envaeix competències de les comunitats autònomes que tenen acords territorials amb les organitzacions sindicals del seu àmbit i contribueix a crear un profund malestar entre els companys que treballen en condicions més precàries al sistema educatiu.
A més, no té en compte les especificitats de la Funció Docent: en el millor dels casos, els funcionaris interins de l’ensenyament no universitari són nomenats per a un curs escolar i després, cessats sense cap garantia de tornar a treballar el curs següent. D’altra banda, s’han guanyat el seu lloc en les diferents borses de treball després de sotmetre a processos selectius, el que genera drets que, al nostre parer, no poden ser conculcats.

BUTLLETÍ: UGT demana obrir la mesa sectorial.-Maig 2017

Los comentarios están cerrados.