Ja tenim aquí l’avaluació empresarial.

El departament fa temps que vol introduir elements de la gestió empresarial als centres educatius, un altra forma de privatitzar.

Ara posa la “poteta” en l’avaluació dels docents i dels centres a canvi de millores salarials. Una avaluació basada completament amb el rendiment escolar del centre i els alumnes. Una avaluació que promou les desigualtats entre docents, alumnes i centres educatius.

Més enllà dels dubtes i problemes que poden derivar-se relacionats amb els criteris, transparència i/o imparcialitat de la comissió avaluadora (recordem que el director-a del centre en forma part), “l’avaluació voluntària” dels docents i dels centres a canvi de millores salarials, promou les desigualtats entre professionals, alumnes i centres educatius.

Potenciar la competitivitat entre companys no és la millor manera de solucionar els problemes que existeixen en el sistema educatiu.

Recordem que aquesta avaluació equival a mig crèdit per demanar l’estadi, és a dir, el mateix que 15 hores de curset.

No ens deixem enganyar!

BUTLLETÍ

Notícia:

Els professors catalans tindran més sou si demostren que són innovadors.

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/avaluacio-professors-tindran-mes-sou-quan-siguin-innovadors-4898520

WEB DEL DEPARTAMENT:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/retribucions/estadis-promocio/