A diferència dels canvis introduïts en les pensions del sistema de la Seguretat Social, la modalitat de jubilació voluntària per als funcionaris acollits al règim de classes passives no s’ha revisat.  De moment, està vigent el sistema emprat fins ara establert en el Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de Llei de Classes Passives de l’Estat.

JUBILACIÓ 2017
S’ha publicat el BOE 31 desembre del 2016, una pròrroga de la llei de pressupostos de l’any 2016 i la revalorització i complements de les pensions per a l’any 2017 amb caràcter general, un 0,25%.

Monogràfic jubilació 2017

Programa per calcular la pensió final.