La Generalitat ampliarà a totes les escoles l’ensenyament de matèries en anglès