Ets aquí
Inici > NORMATIVA > IRENE RIGAU DESTRUEIX 2000 LLOCS DE TREBALL

IRENE RIGAU DESTRUEIX 2000 LLOCS DE TREBALL

El post d’avui va relacionat amb números. Estem parlant de una retallada, de una destrucció de llocs de treballs i una pèrdua de drets. Anem a analitzar aquests tres elements.

1.-La retallada: que ens afecta en el 3% del nostre sou de la paga de juny i de mitjana 900 euros. Per saber exactament que et treuran al juny pots anar aquest powerpoint.

2.- Els drets laborals:

que comporta treballar més hores amb menys sou. Alhora la pèrdua de la compactacions que comporta la reducció de jornada fins que el nostre fill tingui un any i finalment la lactància tampoc es podrà compactar. La lactància pot comportar els minijobs a les escoles. Persones que fan 20 hores al mes per substituir la persona que té una hora al mati lliure cada dia o mitja hora el mati i una altre mitja a la tarda. El que comportarà segurament és que no es substituirà comportant pèrdues de horari als centres docents. Un altre dret perdut a partir del tercer mes de baixa només cobraràs el 75% del teu sou. Desitjo que no tingueu operacions complicades o millor dit ja no us podeu posar malalts si teniu una hipoteca i fills al càrrec.

3.-L’efecte de tot plegat és LA DESTRUCCIÓ MASSIVA DE LLOCS DE TREBALLS QUE PODEM XIFRAR EN MÉS DE 2000 LLOCS DE TREBALL. És l’efecte de les retallades i de la pèrdua dels drets laborals si s’aprova la llei d’acompanyament de pressupostos que el dia 14 de març sembla que en sentirem a parlar molt. La destrucció de llocs de treballs ve comportada per les mesures següents:

A)Modificacions de les reduccions lectives dels òrgans unipersonals de coordinació d’educació infantil i primària. Destrucció de llocs de treballs 430 mestres.

B)Modificació de les reduccions lectives per tutoria del batxillerat i dels cicles formatius. Destrucció de 150 professors.

C)Modificació de les reduccions lectives dels òrgans unipersonal de coordinació de secundària. Destrucció de 300 professors.

D)Una lectiva que tenia el professorat per fer suport desapareix.. A més de la revisió de les optatives de 2n i el desdoblament de matèries. Comportant la destrucció de 370 professors.

E)Revisió de la plantilla que té les ZER. Comportant la destrucció de 25 metres.

En definitiva fins aquí la destrucció de llocs de treballs es xifra en 455 mestres i 820 professors. Que amb tot això La Irene Rigau vol atendre 592 grups nous que comporten 15000 alumnes nous al sistema educatiu.

F) Em deixo la retallada més important que comportarà una xifra molt important de destrucció de llocs de treballs. Que són totes les compactacions. Esperem i desitgem que només sigui per dos anys. Per tant el còmput final potser més de 2000 llocs de treballs destruïts.

Tot això tindrà una repercussió clara, més fracàs escolar i menys qualitat educativa.

PENJA A LES CARTELLERES, ENVIA ELS TEUS AMICS AQUEST POST.

6 thoughts on “IRENE RIGAU DESTRUEIX 2000 LLOCS DE TREBALL

 1. Aquesta senyora ni té vergonya ni la coneixerà. Qué fàcil és, des d’un despatx, omplir-se la boca de la paraula “qualitat educativa” i retallar alhora en un servei tant essencial per a la societat com és l’educació. Senyora Rigau, perquè no s’hi dedica a visitar les escoles públiques (les que surten al programa “Mestres” no valen) per veure quina és la realitat de cada centre i com som de professionals els mestres i com lluitem per oferir qualitat amb sous cada vegada més reduït, treballant més hores i amb menys recursos. Aisss….Rigau, amb el que vostè cobra en un any a les escoles hi fariem moltes coses bones per a millorar en qualitat. Ja que vostè el que vol és destruir aquesta escola pública, la de tots.

 2. Si coneixia l’article però pensava que també el modificaven. Així de part de les 16 setmanes tenim 14 dies perquè es pot compactar. Quelcom és quelcom.

 3. Un aclariment important per als qui publiquen aquest post i per a qui el llegeixin:
  La Llei de mesures que s’aprovarà al Parlament, es veritat que es carrega la reducció de jornada d’un 1/3 amb el 100% de retribucions, però atenció no modifica en absolut la posibilitat de compactar la lactància, ja que aquesta vé regulada en l’article 14 de la Llei de Conciliació, article que no ha rebut cap modificació, i que continua vigent en la seva literalitat ( a continuació el transcriu íntegre per a que el tingueu en compte):

  Article 14 Llei 6/2008

  Permís per lactància

  1. El permís per lactància és d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima de vint setmanes.

  2. A petició de l’interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense alterar el moment d’inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.

  1. Todo tiene sus pros y sus contras.En mi opniif3n, los podairts poledticos deberedan financiarse exclusivamente con las cuotas de sus afiliados y con las garantedas que tanto los podairts como los afiliados dieran a los que les prestan el dinero. En este sentido, tambie9n habreda que hacer una ley de responsabilidad patrimonial de los podairts poledticos que los responsabilizara de las decisiones poledticas que tomasen y que posteriormente fueran declaradas ilegales (Como ocurrif3, por ejemplo, hace af1os con la congelacif3n de los salarios de la funcif3n pfablica decretada por el gobierno del Partido Popular y que finalmente se declarf3 no ajustada a derecho teniendo que pagar el estado los atrasos con sus correspondientes intereses).Asimismo, tampoco deberedan recibir ningfan tipo de subvencif3n pfablica.Esto generareda un importante ahorro pfablico, pero por contra, seguramente provocareda tambie9n que los afiliados a los grandes podairts con representacif3n mayoritaria, que trabajan en exclusiva para ellos como liberados (y que no son pocos) terminasen engrosando las filas del paro.No obstante, es cierto que el sistema de financiacif3n de los podairts debe reformase radicalmente en el sentido de que se financien con las cuotas de sus afiliados, lo que, por pura lf3gica, llevare1 a reducir los gastos electorales, aun asumiendo que no puedan emplear a tantos liberados.

 4. I si la senyora Rigau ve una setmaneta a treballar en el CAEP on estic jo i que vegi el pa que s’hi dóna?? Potser llavors s’ho planteja una mica!!

 5. Bona tarda!
  Estic molt en desacord en aquestes retallades, ja que en aquests moment si que hi ha una gran crisi, o almenys això es el que ens diuen, però cal destruir llocs de treball i retallar en educació, sanitat, serveis socials i la resta? reduir pensions, treure mestres i infermeres dels seus llocs de treball i no cear ni cobrir places necessàries fent que els professionals facin moltes mes hores sense veure més incentius en la seva feina?

  No seria millor que es retallessin en altres coses per exemple els parlementaris que cobren uns sous desorbitats per a la seva feina, perquè no es retallen dels seus sous per tal de cobrir les despeses i les arques de l’estat i deixen els mestres i altres professionals en els seus llocs de treball.

  Potser es que no te lògica el que diem i té mes lògica retallar del sistema educatiu deixant així molt professionals sense feina, jubilats amb pensions mes baixes i de més. Però a nivell de reflexió podrien pensar en altres mesures.

Comments are closed.

Top