Ets aquí
Inici > RETRIBUCIONS > LA UGT DEMANA QUE S’APLIQUI L’INCREMENT DE L’1% A LA NÒMINA DE JULIOL

LA UGT DEMANA QUE S’APLIQUI L’INCREMENT DE L’1% A LA NÒMINA DE JULIOL

Increment retributiu de l’1% amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2017

 
Increment retributiu de l’1% amb caràcter retroactiu a 1 de gener de 2017

La Disposició Addicional 23 dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a aquest 2017, aprovats el passat 30 de març, preveien la possibilitat d’incrementar les nostres retribucions sempre amb l’autorització prèvia i en les quantitats que determinés l’Estat.

“Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui establir l’Estat, s’han d’aplicar, respectant-ne el percentatge màxim, a les retribucions incloses en aquesta llei…”

L’article 18.2 dels Presupuestos Generales del Estado per a aquest any, ratificats aquesta mateixa setmana al Senat, estableix que:

“En el año 2017, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.”

Per tant, i malgrat ser del tot insuficient ja que representa la recuperació d’una mínima part del que ha significat la congelació salarial que hem patit al llarg dels darrers anys, això es traduirà en un increment salarial de l’1 % que s’aplicarà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2017.

Des de la UGT ja ens hem posat en contacte tant amb representants del Departament d’Economia com de la Direcció General de Funció Pública per tal de demanar que l’increment retributiu s’apliqui a la nòmina del mes de juliol.

Top