LA UGT PRESENTA UNA QUEIXA A LA SINDICATURA DE GREUGES PER DISCRIMINACIÓ LABORAL DEL PERSONAL INTERÍ DE LA GENERALITAT

Print Friendly, PDF & Email

La UGT de Catalunya ha presentat, el 6 de juny, a les 11 hores un escrit de queixa davant la Sindicatura de Greuges per la pròrroga de les mesures de retallada, tan a nivell de salari com de jornada, del personal interí de l’Administració de la Generalitat de Catalunya…

El butlletí