LA UGT SIGNA L’ACORD PER IMPLEMENTAR EL TELETREBALL A LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La UGT de Catalunya ha signat avui l’acord per l’aplicació del teletreball al personal de la Generalitat de Catalunya, una eina important per millorar la qualitat de vida laboral i determinades condicions de treball de tots els treballadors i treballadores.

La UGT entén que aquesta mesura és positiva i pot afavorir les condicions de treball de les empleades i empleats públics.

Aquest Decret serà d’aplicació directa per al personal d’administració i tècnic; i,  també important, obre la porta a altres col·lectius que mitjançant negociació col·lectiva podran accedir amb les seves condicions específiques a mecanismes de teletreball -el personal docent, el personal estatutari de salut, el personal penitenciari, entre d’altres, es podrien beneficiar de futurs acords en matèria de teletreball.

Butlletí