Les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs

RESOLUCIÓ ENS/206/2018, de 14 de febrer, per la qual s’aproven les directrius per dur a terme la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària i es convoca la prova per al curs 2017-2018.