Llista d’admesos i exclosos oposicions convòcatoria 2018

Consulta de la llista amb DNI/NIE/passaport i identificador.

Termini per presentar reclamacions: de l’1 al 14 de març de 2019.

Accés a la consulta