Llista definitiva de persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació

RESOLUCIÓ ENS/2233/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’aprova la llista definitiva de persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques del concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació convocat per la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març.

Resolució PDF