Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

RESOLUCIÓ EDU/3445/2019, d’11 de desembre, per la qual es declara aprovada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació.

Llista d’admesos i exclosos

Termini per presentar reclamacions: fins al 7 de gener

Accés a l’aplicació