LLista provisional dels candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball

Resolució de 23 de gener de 2018, per la qual es declara aprovada la llista provisional dels candidats admesos i exclosos al concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d’Ensenyament, convocat per la Resolució ENS/2470/2017, de 20 d’octubre.

El termini per presentar reclamacions anirà del dia 24 de gener al 6 de febrer de 2018, ambdós inclosos.