Master per aconseguir l’especialitat d’audició en lleguatge i mestre d’educació especial.

Print Friendly, PDF & Email
Actualment hi ha pocs masters que puguin donar dos especialitats. Aquest màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del 
llenguatge Reforç escolarde La Uoc permet obtenir les dos especialitats,
 educació especial i audició llenguatge. A més que el master sembla molt interessant.
 Avall us escric  el resum.Malgrat aquest curs està homologat pel departament d’educació de Catalunya, 
pels funcionaris docents no poden obtenir cap especialitat més.És una contradicció però va ser 
provocat pel decret d’especialitzacions  1594/2011 del Ministerio de Educación 
(http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/09/pdfs/BOE-A-2011-17630.pdf) .
 Així pels funcionaris només els servirà per punts al 
concurs de trasllat i res més. Pels interins i substitut podran gaudir de dos especialitats més. 
Aquest curs per ara només és homologat a Catalunya.

El curs en ser de la Uoc és On-line i malgrat es pot fer amb un any i mig és pot allargar més. Segurament també a partir de l’any que ve es duplicaran aquests masters amb especialitats, perquè és la única forma que els estudiants de magisteri actual puguin aconseguir una especialització.

 

El màster universitari de Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge ofereix una formació especialitzada en la identificació i intervenció en dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge.

Fes un pas ferm per a intervenir en les dificultats de l’aprenentatge: forma’t per a combatre el fracàs escolar.

  El màster universitari de Dificultats de l’aprenentatge i trastorns del llenguatge ofereix una formació especialitzada en la identificació i intervenció en dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge en l’àmbit educatiu. Per aquesta raó se centra fonamentalment en el següent:
  • Analitzar els aspectes fonamentals del desenvolupament, de l’aprenentatge escolar i de les prescripcions normatives i curriculars per a ajustar l’atenció educativa en els nens amb dificultats de l’aprenentatge i trastorn del llenguatge.
  • Oferir una formació per a identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats de l’aprenentatge.
  • Proporcionar les estratègies, els procediments i els recursos més adequats per a la intervenció psicoeducativa en dificultats de l’aprenentatge.
  • Proporcionar una formació per a poder dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d’intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de l’aprenentatge.

El màster proporciona una formació eminentment pràctica, que conjuga, d’una banda, les aportacions més recents i rellevants de l’àmbit científic i, d’una altra, una visió molt centrada en l’aplicació al context professional.

El màster es dirigeix fonamentalment a professionals de l’educació i de la psicologia (mestres, professors, psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs) però també a altres professionals, afins amb la valoració i la intervenció de les dificultats de l’aprenentatge i els trastorns del llenguatge (logopedes, terapeutes ocupacionals, educadors socials, treballadors socials, etc.).