Mesures i protocol de gestió de casos als centres d’Educació Especial.

La UGT posem de manifest que aquest protocol no recull les mesures suficients ni concretes per tal de protegir de contagis als Centres d’Educació Especial per diverses raons, i així li hem fet arribar a la Comissió Paritària de Salut del Departament d’Educació.

EL BUTLLETÍ