Mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19.

Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19.