Modificació criteris de gestió de la borsa de treball personal docent

Resolució, de 12 de setembre de 2013, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics de modificació de l’apartat 4 dels Criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2013-2014.  [PDF,127,53 KB.]

EL DEPARTAMENT MAQUILLA EL PROBLEMA DE LES SUBSTITUCIONS AMB MILLORES INSUFICIENTS