NO AL PLA PILOT PER LES SUBSTITUCIONS ALS CENTRES EDUCATIUS

Els sindicats sotasignats volem manifestar la nostra oposició davant el desplegament del pla pilot de nomenaments de substituts que el Departament d’Ensenyament, unilateralment, vol portar a terme el proper mes de maig.

Tal com vam expressar en el moment de la seva posada en funcionament, rebutgem unànimement  aquest sistema  de selecció del personal substitut i la LEC com a marc en el qual es desenvolupa perquè:

Manifest conjunt