Nova proposta de cobertura de substitucions

Un Decret que semblava inamovible, de sobte és negociable. Des d’UGT considerem insuficient la proposta actual i seguirem negociant per millorar l’atenció a l’alumnat i les condicons de treball del professorat.

El Butlletí número 506