Nova regulacio permisos i reduccions de jornada personal docent