Novetats en el cobriment de substitucions

Amb data de 29 d’octubre, el Departament d’Ensenyament ha publicat una nova resolució que aclareix aspectes sobre el cobriment de les substitucions. Els canvis vénen a suavitzar la darrera resolució i determinen que:
Es cobriran des del primer dia:
– Quan hi hagi simultaneïtat de baixes en un centre i una sigui de llarga durada, es cobrirà des del primer dia la més llarga
– Els assumptes propis de durada superior als 10 dies.
– La substitució del personal substitut.
– El professorat dels cursos intensius d’EOI.
– El professorat dels PQPI no ubicats en centres educatius.
– El darrer trimestre del curs, el professorat de 2n de Batxillerat.
– Altres que valorin els SSTT, com per exemple llocs USEE; centres amb plantilles molt reduïdes; determinats centres d’educació especial que, per necessitats de l’alumnat, requereixin una atenció constant per part del professorat, o d’altres.
En les hores complementàries de Secundària del personal substitut, el Departament dicta les instruccions on el 80% de les hores complementàries es poden posar en la graella setmanal i, en canvi, el 20 % d’aquestes hores no hi poden figurar; és a dir, en la graella setmanal d’una substitució a jornada sencera a Secundària només hi poden constar 6 hores complementàries d’horari fix i 1,5 hores d’horari no fix.
Ara bé, quan parla de l’horari assignat al substitut es contradiu quan diu que les hores de vigilància de pati a Primària i les hores de guàrdia a Secundària no poden estar incloses en l’horari lectiu, però afegeix que en funció de les necessitats del centre les direccions podran assignar aquestes tasques per completar l’horari.
FETE-UGT ja havia proposat aquest canvis en les meses de negociació on es van demanar instruccions clares sobre la distribució de l’horari laboral del professorat substitut.
Des de FETE-UGT trobem insuficients aquestes mesures i demanem:
– Que les baixes es cobreixin totes des del primer dia i que es deixin d’aplicar les mesures del ministre Wert que envaeixen competències, com la d’esperar 10 dies lectius
fins a cobrir la substitució. – Que es deixin d’aplicar jornades diferents pel personal substitut.
Trobareu la resolució completa a: http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Borsa_docents/Normativa/ARXIUS/Resol_ampliac_instr.pdf