NOVETATS ESTADIS

NOVETAT!!

Els funcionaris en pràctiques, interins i professorat de religió i els funcionaris de carrera podran assolir com a màxim 5 estadis.

Veure informació DOGC