OBERTURA BORSA DE TREBALL

Borsa de treball de personal docent

La borsa de personal docent és la borsa de treball que cada curs escolar el Departament d’Educació confecciona amb les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Termini de presentació de sol·licituds per incorporar-se a la borsa: del 28 de juliol de 2020 al 17 de febrer de 2021

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Borsa-de-treball-de-personal-docent

Convocatòria