Oferta d’ocupació pública de 7.668 places de cossos docents

Print Friendly, PDF & Email

ACORD GOV/177/2019, de 3 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per al 2019 corresponent a places de funcionaris de cossos docents no universitaris.

5.648 corresponen a la taxa d’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal i 2.020 a la reposició de jubilacions.

Més informació