Oferta pública d’ocupació Ajuntament de Barcelona l’exercici 2017.

Print Friendly, PDF & Email

ANUNCI sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació parcial de 1.911 places per a l’exercici 2017.

Més informació