Oposicions docents 2020: Orientacions i criteris d’avaluació

Oposicions docents 2020: Orientacions i criteris d’avaluació

http://ensenyament.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/oposicions/ingres-acces-cossos-docents/2019/orientacions-criteris-avaluacio/