Oposicions: estadística d’aspirants presentats/no presentats a l’acte de presentació