Oposicions: Especialitats convocades 2020

Es convoca concurs oposició per cobrir 5000 places.

La distribució per cossos és la que es detalla Butlletí