Pagar el sou dels treballadors, última prioritat del govern de la Generalitat

El conseller Mas-Colell, fins i tot abans que ens hagués retallat novament la paga extra d’aquest estiu, ja ha començat a anunciar que per l’any 2015 tampoc tenim garantit el nostre sou. Mesures que el govern va imposar l’any 2012 com a estrictament provisionals i temporals, com van ser: la retallada d’una paga extra, i les suspensions del complement de productivitat, de l’aportació al Pla de pensions i del Fons d’Acció Social; comprovem que, aquest govern mentider, les ha perllongat durant tres anys i que encara té la barra d’amenaçar en continuar amb aquest càstig als treballadors durant l’any 2015.

Llegeix més:Pagar el sou dels treballadors,  última prioritat del govern de la Generalitat

!!!!!! PAGA EXTRA 2012. INSTRUCCIONS PER A LA RECLAMACIÓ !!!!!!!

QUI TÉ LA TEVA PAGA EXTRA ?

 La teva paga extra es troba AQUI¡¡¡