Pagues extres 2014 Completes i amb manteniment de poder adquisitiu.

Print Friendly, PDF & Email

La UGT ha adreçat a la secretària d’Administració i Funció Publica escrit que us adjuntem, per reclamar que el govern actuï i compleixi les resolucions parlamentàries i la Disposició Addicional vuitena de la Llei de Pressupostos de 2014 tal d’evitar que, per tercer any consecutiu, s’elimini una paga extra treballadors de la Generalitat.

BUTLLETÍ