Participació en tribunals d’oposicions

El Departament d’Ensenyament convoca un concurs oposició per a l’ingrès i accés a la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tèncics de formació professinal.

Els tribunals estaran constituïts per un president o presidenta i quatre vocals, del cos de catedràtics d’ensenyament secundari i del cos de professors d’ensenyament secundari o bé del cos de professors tècnics de formació professional, de l’especialitat corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en centres o serveis educatius de la comarca on hagi d’actuar el tribunal.

Es pot sol·licitar voluntàriament formar part d’un tribunal com a vocal, amb un màxim de dos vocals titulars i dos vocals suplents per tribunal. Els requisits per participar-hi s’estableixen a la resolució de la convocatòria (5.3.4.Participació voluntària).

>> Accés a l’aplicació

  • Termini d’inscripció: del 5 al 24 d’octubre de 2016, ambdós inclosos.

Los comentarios están cerrados.