Pensions 2019 taules actualitzades

Monogràfic pensions 2019 Pdf

Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació, les pensions de classes passives de l’Estat, experimentaran en 2019, amb caràcter general, un increment del 1,6 per cent respecte de l’import que haurien tingut en 2018,