Ets aquí
Inici > ACTUALITAT > Perfils professionals

Perfils professionals

Nous perfils professionals, característiques:

  1. Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany).
  2. Perfil Competència digital docent.
  3. Perfil atenció a la diversitat de l’alumnat.
  4. Perfil gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
  5. Perfil lectura i biblioteca escolar.
  6. Perfil immersió i suport lingüístic.
  7. Perfil educació visual i plàstica.
  8. Perfil docència de dues especialitats docents a l’ESO.
  9. Perfil metodologies amb enfocament globalitzat.

RESOLUCIÓ ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los.

RESOLUCIÓ ENS/1356/2016, de 23 de maig, per la qual es dóna publicitat a la definició de la Competència digital docent.

Acreditació de perfils professionals

 

—————————————————————————————————————–

Consulta d’atributs per a llocs específics: que es pot consultar: d’especialitats reconegudes, dades oposicion, consulta dels càrrecs ocupats, consulta d’atributs per a llocs específics.

Butlletí pdf

Top