Manual funcionaris en pràctiques, documents aprovats oposicions 2017