PROPOSTES DE TEMES DE FETE-UGT PRIORITARIS A NEGOCIAR EN LA COMISSIÓ TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL