Proves per obtenir certificats de diversos idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Consulta de la llista definitiva