Proves per obtenir certificats de diversos idiomes dels nivells intermedi, avançat i C1

Print Friendly, PDF & Email

Llista definitiva d’admesos i exclosos

Consulta de la llista definitiva