CONVOCADES LES OPOSICIONS 2017

Terminis Des de 01.12.2017 fins al  20.12.2017   

Sol·licitud d’inscripció

RESOLUCIÓ ENS/2742/2017, de 21 de novembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats.

 1. Places per especialitat
 2. Assemblea informativa per al professorat interí o substitut
 3. Cursos de preparació oposicions 
 4. Temaris per cossos i especialitats
 5. Butlletí preparació oposicions Mestres
 6. Butlletí preparació professorat secundària
 7. Butlletí barem ingrés lliure i de reserva d’aspirants i discapacitat
 8. Butlletí barem d’accés a un cos de grau superior
 9. Monogràfic oposicions 2017
 10. Resum oposicions
 11. Inscripció i taxes
 12. Tribunals