PUBLICADA AL DOGC L’OFERTA D’OCUPACIÓ

Al DOGC d’avui s’ha publicat l’Acord GOV/156/2018, de 20 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública derivada de l’Acord per a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que va signar la UGT el 2017.