PUBLICAT SERVEIS MINIMS

Ordre de serveis mínims que garanteixen els serveis essencials que presten els centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de Catalunya, durant la vaga prevista per als dies 2 i 7 de juny i 12, 14, 19 i 21 de setembre de 2016 que, amb una durada de dues hores en diferents torns, afecta el personal docent no universitari (funcionari, interí i substitut) del Departament d’Ensenyament, del Departament de Justícia i dels centres d’educació especial públics.