QUÈ FER AMB EL RETARD EN LA RECOLLIDA

L’horari màxim de recollida dels alumnes ha d’estar exposat en un lloc visible del centre, ha de preveure un marge raonable de retard i ha de determinar la persona o persones que es faran càrrec dels alumnes un cop se superi el temps fixat per a la recollida.

No es pot deixar sol, en cap cas, un alumne.

Butlletí