REDUCCIONS DE JORNADA

RESOLUCIÓ ENS/1045/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de  jornada per al personal funcionari docent a partir del curs 2013-2014.

RESOLUCIÓ ENS/1046/2013, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de dues  hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 58 anys i de reducció de dues  hores lectives setmanals per al personal funcionari docent que tingui entre 59 i  64 anys a partir del curs 2013-2014, i les condicions específiques de l’horari  setmanal d’aquest personal.