Relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.

RESOLUCIÓ ENS/2466/2018, de 22 d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.