Relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.