Relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació.

RESOLUCIÓ EDU/733/2019, de 21 de març, per la qual s’aprova la relació de llocs de treball de la Inspecció d’Educació.

La borsa de treball d’interins estarà oberta tot l’any a partir de dilluns

l’1 d’abril de 2019 i fins al 15 de març de 2020.