Resolució 15 de març substitucions.

El departament ha publicat oficialment les noves condicions per substituir les baixes el dia 15 de març, però diuen que no s’aplicaran fins després de Setmana Santa:

salut

Resolució de 15 de març de 2013, del Director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es flexibilitzen els criteris per al nomenament del personal substitut docent dels centres públics per al curs 2012-2013

En concret, els nous criteris són els següents:
a) Substituir els tutors d’educació infantil, els tutors dels centres específics d’educació especial i els tutors de les unitats de suport a l’educació especial (USEE), a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.
b) Substituir els tutors d’educació primària i els tutors d’educació secundària obligatòria a partir del sisè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.
c) Substituir el professorat no inclòs en els apartats a) i b) anteriors, a partir de l’onzè dia lectiu des de l’inici de la baixa o incidència.
d) Substituir, a partir del primer dia lectiu des de l’inici de la incidència, la segona baixa simultània a les escoles, a partir del cicle inicial de l’educació primària, i a tots els centres d’educació secundària, centres d’adults, serveis educatius i altres centres específics dependents del Departament d’Ensenyament.

http://www.publica.cat/wp-content/uploads/2013/03/20130315_ResolucioDefDirectorGral.pdf