RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

La Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, regula el dret a la reducció de jornada dels funcionaris per cura d’un fill o filla menor de sis anys; per cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda; per tenir a càrrec un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència que li impedeixi ésser autònom o que requereixi dedicació o atenció especial, i per fer efectiva la protecció o assistència social íntegra a les dones víctimes de violència de gènere.

RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

Sol·licitud de reducció de jornada

9 comentaris a “RESOLUCIÓ ENS/1031/2014, de 8 de maig, sobre el procediment de reducció de jornada per al personal funcionari docent.

 1. HOLA
  SI DURANT AQUEST CURS VINENT RENUNCIO A LA REDUCCIÓ DE JORNADA PER CURA D’UN FILL, PUC TORNAR-LA DEMANAR EL CURS VINENT? GRACIES

 2. Què és el SSTT?
  Jo vull saber si la reducció que em van concedir el curs passat d’1/3 per fills de 6 a 12 anys l’haig de renovar aquest any.

  • Serveis Territorials, mira el document que et van donar allà ha de posar la data fins quan tens la reducció.

 3. Hola porto tres anys en reducció de jornada és a dir 2/3. La meva pregunta és: Haig de comunicar-ho al SSTT o ja directament com cada any es renova?

  • per quin motiu és la reducció? mira el document que et van enviar quan et van donar la reducció la data de finalització.

 4. Com és que no porteu a la taula de negociacions que les persones amb grau de minusvalidesa puguin demanar reducció de jornada (cobrant el 100%) a partir del 55 anys per cuidar-se a “ells mateixos”?.
  Gràcies

 5. Buenos días:necesitaría saber si la continuidad dela reducción de 1/3 por cura de una persona mayor dependiente,se ha de renovar todos los años(ahora en mayo) o es automática su renovación.
  Atentament
  e!

  • TENS QUE PARLAR AMB PERSONAL DELS TEUS SSTT I INFORMAR QUE CONTINUES AMB LA REDUCCIÓ.