RESOLUCIÓ ENS/18/2017, de 13 de gener, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent.

Publicats els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent, convocat per la Resolució ENS/1814/2016, la composició dels quals es detalla a l’annex.